Pályázatok / Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Bögöt községben

Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Bögöt községbenBelterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Bögöt községben

Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00022

Kedvezményezett neve:Bögöt Község Önkormányzata

A Projekt címe:Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Bögöt községben

Szerződött támogatás összege:69 000 000 Ft

A támogatás mértéke:100%

Projekt tervezett befejezési dátuma:2022.09.30

Az Önkormányzat meg kívánja oldani a Deák F. utca É-i részén lévő útárkoknak, a község középső részén a Sárvári utca árkának, továbbá a Váti utca K-i oldali vízelvezető árkának rekonstrukcióját, hogy az érintett területeken keletkező csapadékvíz szabadon lefolyhasson a befogadóig.
Jelenleg a tervezéssel érintett területen lévő és felújításra szoruló vízelvezető árkok el vannak iszapolódva, a kapubejárók, átereszek részben el vannak tömődve, ennek következtében a nagyobb esőzések alkalmával keletkező csapadékvizek elvezetésére alkalmatlanok. A tervezett fejlesztés keretében összesen 1528 méter hosszan fog megvalósulni a beruházás.

Az A-1-0 jelű útárok nyomvonala a 8458.j. Csénye-Bögöt összekötő út 8+323 km szelvényben levő áteresz északi oldalától indul, majd a közútat keresztezve tovább halad D-i irányba a Deák F. u. 8. szám alatti ingatlan kapubejárójának É-i oldaláig. Az A-1-1 jelű útárok nyomvonala meglévő áteresszel keresztezi a Deák F. utcát, majd D-i irányba halad tovább az utca K-i oldalán a Deák F. u. 17. szám alatti ingatlan É-i oldali telekhatárának vonaláig. A tervezett rekonstrukció során szükségessé válik a vízelvezető árkok mederfenék-szintjének lesüllyesztése és mederlappal történő burkolása, továbbá a meglévő átereszek tisztítása.
Az A-2-0-0 jelű útárok nyomvonala a Sárvári utca (8458. sz. közút) D-i oldalán halad Ny-i irányba a Váti utcáig. Az A-2-1-0 jelű útárok nyomvonala a Sárvári utca (8458. sz. közút) D-i oldalán halad K-i irányba a burkolt útárokig. A tervezett rekonstrukció során szükségessé válik a vízelvezető árkok teljes helyreállítása és mederlappal történő burkolása.

Az A-2-2-0 jelű útárok nyomvonala O 40 cm beton áteresszel keresztezi a közutat a 8458.j. Csénye-Bögöt összekötő út 7+884km szelvényében, majd a Sárvári utca (8458. sz. közút) É-i oldalán halad Ny-i irányba a végpontig. Az A-2-2-1 jelű útárok nyomvonala a Sárvári utca (8458. sz. közút) É-i oldalán halad K-i irányba a Tóth György utcáig. A tervezett rekonstrukció során szükségessé válik a vízelvezető árkok teljes helyreállítása.

Az A-3-0 jelű útárok nyomvonala a befogadó útároktól indulva a Váti utca K-i oldalán halad tovább É-i irányba a végpontig. Az A-4-0 jelű útárok nyomvonala a befogadó útároktól indulva a Sárvári utca (84149. sz. közút) D-i oldalán halad tovább Ny-i irányba a belterület határáig. A tervezett rekonstrukció során szükségessé válik a vízelvezető árkok mederfenék-szintjének lesüllyesztése és mederlappal történő burkolása, továbbá a meglévő átereszek tisztítása. A Váti utca Sárvári utcai útcsatlakozásánál 40 cm átmérőjű áteresz létesül 19,5 fm hosszban. A nem megfelelő fenékszint, átmérőjű áteresszel rendelkező kapubejárók átereszei cserére kerülnek (30 cm-es átereszek kerülnek beépítésre). A kapubejárók helyreállítása az eredeti állapot szerinti műszaki tartalommal történik.

Beszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevő  TIA 2002 Kft.-vel 2022.02.03-án a vállalkozási szerződés megkötésre került. A tárgyi munkaterület átadás 2022.02.10-én megtörtént.

A kivitelezés 2022. március 17. napján elérte az 50%-os készültséget.

 A kivitelezés – a műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. április 13-i lezárásával – befejeződött.

A lakosság türelmét ezúton is köszönjük.


Kapcsolódó galéria:

Bögöt Község Önkormányzata - Magyar